Uten Roy – ikke noe Ladies Tour

Roy Moberg er mannen bak Ladies Tour of Norway.
Uten ham hadde aldri rittet kommet til World Tour-status på rekordtid, og uten den profilerte bedriftslederen ved roret hadde nok ikke hjulene gått rundt som de gjør idag. Det er utrolig hva denne mannen får til i løpet av døgnets 24 timer.

ROY MOBERG er mannen bak Ladies Tour of Norway, og den profilerte bedriftslederen med en bakgrunn som langrennsløper og hobbysyklist har fått rittet til å nå høyeste nivå på rekordtid. Foto/rights: KJELL-ERIK KRISTIANSEN/KEK-stock

Som pappa til Emilie Moberg er det kanskje ikke så rart at Roy fattet beslutningen om å starte Ladies Tour of Norway.  Men han hadde nok ikke sett for seg den enorme utviklingen som rittet har hatt på bare få år.

I dag når vi en omsetning på 8-9 millioner, og vi er Norges første ritt på World Tour-nivå. Dessuten er det nå allerede andre året som vi har direkte TV-sendingen, sier mannen som til daglig er å se som sjef i Eagle-konsernet.
Etter hvert som vi har vokst har også utfordringene vokst. Vi er idag et Østfold-prosjekt, selv om utspringet er Halden. Budsjettet har vokst enormt, og idag er det tøft å få det til å gå rundt.
Roy poengterer den gode støtte som LToN får av staten og av Østfold fylkeskommune samt kommunene der rittet arrangeres.
Uten disse og våre gode sponsorer hadde ikke dette latt seg gjøre.

I år har rittet en ny hovedsponsor i forsikringsselskapet Tryg, som satser hardt på kvinnesyklingen.
Èn sak har vært spesielt utfordrende i år. Det er at politiet nå fakturerer over 1.400 kroner timen for å stille på rittet. Det er ikke bare vi, men også flere andre arrangører som har problemer med dette. Våre utgifter til sikkerhet er mer enn tredoblet fra ifjor, og idag betaler vi godt over 1,5 millioner kroner bare for sikkerhet. Det er urimelig mye, mener rittdirektøren.

Den største budsjettposten er dog TV-produksjonen som arrangøren selv betaler. Med fly, helikopter, motorsykler og mange folk i sving så blir dette dyrt.
Vi bruker nesten 2,5 millioner på TV-produksjonen, men det er selvfølgelig veldig viktig for oss å synes. Nå går vi direkte på TV2s hovedkanal, og i år er det også samsendinger med Arctic Race i Finnmark, noe som vi håper skal gjøre at vi får enda flere seere.

Ifølge Moberg var TV2 meget godt fornøyde med seertallene da LToN gjorde TV-debut ifjor. Det skulle selvfølgelig hjelpe voldsomt med noen norske framganger rent sportslig, men dette er også sendinger der man får en enorm reklame for Østfold og stedene som man passerer.

Og i år garanterer Roy Moberg at det ikke blir noen uønsket broåpning i Fredrikstad.
Nei, det har vi kontroll på!:)