Thon Challenge for sykkelinteresserte jenter

Thon Challenge er et samarbeidsprosjekt mellom Thon Hotels og Norges Cykleforbund. Prosjektet skal engasjere jenter over hele landet til å begynne å sykle, eller utforske sitt potensial på sykkelen.

Foto: Norges Cyckleforbund

Det er per i dag et stort overtall av menn som sykler, både aktivt og mer på mosjonsnivå. Årsaken til dette er mange, men en av årsakene kan være at sykkelmiljøet for kvinner er så begrenset at dette ikke bygger opp under større aktivitet. Det sosiale aspektet er vel så viktig som det sportslige, og kanskje spesielt viktig for kvinner. Det er her ønsket kommer om å legge bedre til rette for økt aktivitet blant kvinner på sykkel. Prosjektet vil være vel så viktig for enkeltindivider, som det er for sykkelsamfunnet.
Thon Challenge gir jenter muligheten til å delta på regionale samlinger, hvor et utvalg får sjansen til å delta på en landslagssamling med landslagsjentene.

Fakta om Thon Challenge

  • Thon Challenge skal engasjere jenter over hele landet til å begynne å sykle, eller utforske sitt potensiale på sykkelen.
  • Thon Challenge skal inspirere flere jenter til å oppdage leken og utfordringen som eksisterer i en sykkel. Prosjektet skal i tillegg motivere jenter som allerede sykler, til å ville fortsette.
  • Thon Challenge skal skape engasjement hos alle som sitter inne med et ønske om å utforske sitt potensiale og som ser verdien i det å bli en del av en «team-kultur»
  • Thon Challenge skal bygge enkeltmennesket gjennom egenmestring, konkurranser og sosiale sammenkomster og være et årlig arrangement for jenter som vil sykle.

Hvem letes det etter og hvem kan søke?

Cykleforbundet leter etter positive og inkluderende jenter som liker å sykle. Alle jenter mellom 15 og 25 år som enten sykler landevei eller terreng fra før, eller som ønsker å prøve landevei eller terreng kan søke.

Hvordan søker man?

For å delta må man sende inn en videosøknad til soknad@sykling.no. Der må du fortelle litt om deg og hvorfor nettopp du skal få delta i Thon Challenge
(Mer informasjon i videoen under)

Lykke til!