Smittevernrutiner i forb. med sykkelaktivitetsdag i Halden 16. august

I forbindelse med avviklingen av barnerittarrangementet på Halden Torg søndag 16. august kommer det til å bli praktisert følgende smittevernrutiner:

  • Max. 20 barn pr. pulje med 30 minutters tidsintervall mellom puljene. For barn opp til 5 år vil vi tillate 1 foresatt pr barn som kan følge barna gjennom løypa. Øvrig kun våre egne instruktører.
  • Max. 4 puljer spredd over 2,5 timer
  • Løypa vil være avsperret og ingen andre vil ha adkomst til løypa så lenge rittet pågår
  • Ved inngang til startområdet vil vi «sprite» alle barn og foresatte før start
  • Tilsvarende rutiner etter målgang, inkl «tømming» av deltakere fra målområdet så raskt som mulig gjennom å kanalisere de bort fra målområdet mht. mottak av premier o.l.
  • Start- og målområdet skal være tømt for barn og foresatte i god tid før ny pulje slippes inn
  • Alle våre vakter/instruktører som er tilknyttet barnerittet vil bære beskyttelseshansker
  • Den mobile sykkelparken installerer vi på motsatt side av Torget for barnerittet, dette vil gi fysisk spredning av barn og foresatte. Max 20 barn inne i sykkelparken samtidig. Samme rutiner for «spriting» som for barnerittet. I praksis vil det være de samme barna som vil benytte seg av begge tilbudene. Gjennom puljer og aldersinndeling på hhv sykkelpark og barneritt vil vi sikre god rullering og spredning av deltakere både i tid og lokalisering.

Alle deltagere, instruktører, vakter og andre involverte i vårt arrangement blir registrert på navn. Navnelister vil være tilgjengelig ved behov.

Rutinene er utarbeidet i samarbeid med og godkjent av Kommunelegen i Halden.
Det vil hele tiden bli gjort en løpende vurdering av smittesituasjonen her i byen, og tilsier den at slike arrangementer ikke er tilrådelige, så vil vi selvfølgelig følge de anvisningene som kommer fra Kommunelegen.

Vi er sikre på at vi gjennom disse rutinene skal gjennomføre et trygt og godt arrangement mht. smittevern og trivsel, og alle skal føle seg trygge på Torget på søndag.

Vår ambisjon er å vise effektiv smittevern i praksis både for barn og voksne. Pandemien vil trolig vare lenge, og det er viktig at vi etablerer gode rutiner i hverdagen – håper vi kan bidra positivt i så måte.