RESULTATER

RESULTATER FOR 2021

denne linken vil du til en hver tid finne oppdaterte resultater for 2021.

Foto: Anton Vos/CorVos

Etappe 1 – 12. august

Etappe 2 – 13. august

Etappe 3 – 14. august

Stage 4 – 15. august