Pressemelding – Ny generalsponsor

Ladies Tour of Norway har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Uno-X gruppen som rittets generalsponsor.
UnoX

Se pressemeldingen her for ytterligere informasjon.