Norges eneste World Tour ritt mobiliserer over 1000 frivillige

Ladies Tour of Norway – Norges eneste World Tour-ritt på sykkel – arrangeres for sjette gang 22. – 25.august 2019. Et World Tour ritt på sykkel er et gigantisk logistikkprosjekt og det er et enormt apparat som skal i sving for at alle funksjoner skal fungere. – Vi er helt avhengig av at frivillige stiller opp, sier dugnadsansvarlig Tone Johansson.

Et World Tour ritt på sykkel er ekstrem sport i logistikk. Vi starter planleggingen allerede på høsten året før rittuken og jobber med planlegging og innbemanning gjennom hele vinteren og våren, sier Teknisk Direktør Anders Eia Linnestad.
Vi starter gjerne med å gjøre avtaler med de ulike start – og målbyene for de respektive etappene. I år benytter vi Åsgårdstrand, Horten, Moss, Askim, Mysen og Halden som start- og målbyer og vi har et fantastisk bra samarbeid med alle kommunen både i forhold til teknisk gjennomføring og i forhold til å skape en festlig ramme med mange aktiviteter som involverer lokalbefolkningen, forteller Linnestad.

Det er mange hensyn å ta for å designe gode og ikke minst trygge løyper for rytterne samtidig som trafikkavviklingen skal gå mest mulig som normalt. Vi jobber i hht strenge sikkerhetskrav fra den internasjonale sykkelunionen, UCI, og det blir mange planleggingsmøter opp mot både koomuner, vei, politi, buss og annen offentlig kommunikajson, samt lokale bedrifter og andre samarbeidspartnere som berøres, sier Løype og sikkerhetssjef Bjørn Erik Tuv.
Vi setter sikkerheten øverst, noe som betyr at det rulles ut et enormt apparat på de ulike etappene. Vi har en bil og MC kortesje på over 80 kjøretøy, inkludert lagbilene, som har ulike oppgaver for å ivareta sikkerhet og gjennomføring av hver etappe på en god måte, forteller Tuv videre.

I tillegg kommer alle løypevaktene som er stasjonert ute i løypa. Vi har tilsammen 820 vaktposter og i tillegg kommer ca. 200 personer som har andre funksjoner under arrangementet som rigging, premieseremonier, sjåfører, sekretariat, kost og logi, dopingkontroller, VIP arrangementer, mm, sier dugnadsansvarlig Tone Johansson.


Det innebærer at vi er en organisasjon på over 1000 mennesker med store og mindre oppgaver som i all hovedsak rekrutteres gjennom dugnadsarbeid fra ulike lag og foreninger fra Østfold og Vestfold. Det er litt av puslespill å få denne kabalen til å gå opp og vi er helt avhengig av frivilligheten for å gjennomføre Ladies Tour. Vi opplever stor entusiasme og er veldig takknemlige for alle som bidrar. Det er fortsatt noen oppgaver som skal fylles så jeg oppfordrer folk og foreninger som kan tenke seg å bidra til å ta kontakt med meg, sier Johansson.
Dette er også en fin måte å tjene litt penger på, dugnadsinnsatsen honoreres pr
time til klubbene og det utbetales tilsammen ca 500.000,- til involverte klubber og foreninger, avslutter Johansson som gleder seg til å se at det gigantiske apparatet rulles ut om ca. 2 uker.