To kjernekarer takker for seg

Her takker Rittdirektør Roy Moberg (t.h.) Sondre (midten) og Jon Olav (t.v.) for den utrolig innsatsen de har lagt ned for LToN gjennom flere år.

Organisasjonskomiteen i Ladies Tour of Norway hadde nylig evaluerings-møte for årets arrangement. Der fikk vi lagt fram og gått igjennom alt det positive som har skjedd, og vi fikk også tatt for oss ting som vi kan bli bedre på til neste år, da det heldigvis alltid er noe å forbedre og lære av 🙂

Noe som også ble klart på møtet er at to hedersmenn og kjernekarer i organisasjonskomiteen takker for seg etter årets arrangement. Løype- og sikkerhetssjef Jon Olav Ødegård og Teknisk sjef Sondre Gjerdesvik Sørtveit går nå begge to dessverre ut av organisasjonen. Stort sett all jobb som blir lagt ned i forbindelse med Ladies Tour of Norway er basert på frivillig dugnadsinnsats, og den stadig økende arbeidsmengden disse to funksjonene innebærer har ført til at det for Sondre og Jon Olav nå dessverre ikke er mulig å kombinere dette med de vanlige jobbene de har lenger.

Dette er selvfølgelig kjempetrist for Ladies Tour of Norway da vi mister to utrolig kunnskaps-rike, dyktige, pålitelige og bunnsolide kjernekarer. Men heldigvis så etterlater de begge to seg et veldig godt underlag og informasjonsmateriale ang. funksjonene sine, slik at etterfølgerne vil få et veldig godt utgangspunkt til å gjøre jobbene videre.

Vi takker begge to for en utrolig fin tid sammen og for alt dere har gjort for Ladies Tour, og håper vi kan få dra nytte av kunnskapen deres igjen ved en senere anledning!