Etappebeskrivelser

Etappene er nå oppdatert med en fyldig beskrivelse av hvor de går og med forventede tider for lokale runder og målgang.

Gå inn på «Etapper» i hovedmenyen på toppen for nærmere beskrivelse.