Dugnadsheltene

Ladies Tour of Norway er et stort og krevende arrangement hvor mange funksjoner skal fylles. Uten midler til å lønne folk er vi helt avhengig av at folk stiller opp og jobber dugnad. Det er mange som bidrar og vi opplever et stort og positivt engasjement. Har du lyst til å bidra, stort eller lite, så trenger vi deg også.

JonOlavLToN er et helårsprosjekt hvor ressursinnsatsen øker progressivt fra nå og frem til ritthelgen 14. – 16. august. Vi er heldige som har en stabil og god kjerneorganisasjon med kompetente folk som stiller opp og bruker fritiden sin på planlegging og gjennomføring. Vår sikkerhetssjef, Jon Olav Ødegård, er et eksempel på det, og når vi spør han om hvordan det er  å jobbe dugnad for LToN : -Det er fantastisk gøy å jobbe sammen med så mange positive og hyggelige mennesker.

Med sin erfaring fra store UCI ritt som MC-sjåfør vet han hva som er viktig å tenke igjennom i forhold til en sikker teknisk gjennomføring av de ulike etappene, samtidig som trafikkavviklingen går så normalt som mulig. Dette er et samspill mellom arrangør, kommuner og andre grunneiere, veimyndigheter og politi som krever mye planlegging. Jon Olav har allerede vært på mange befaringer rundt omkring i traseene for å ta valg og legge til rette for gode løsninger som ivaretar alle involverte parter. Vi er glad for å ha Jon Olav og alle dere andre med på laget.

Frem mot ritthelgen trenger vi folk på mange ulike funksjonsområder. Har du lyst til å være med på laget og bidra til tidenes sykkelfest for jentene i Strømstad og Østfold den 14. – 16- august så vil vi mer enn gjerne ha deg med.

Ta gjerne kontakt med følgende personer avhengig av hva du kan og har lyst til å bidra med:

Rigging Arena, løyper : Cato Edvardsen, tlf. 970 95 0095 – cato.edvardsen@hrp.no
Vakter : Tore Listou, tlf. 922 46 082 – tore.listou@gmail.com
«Jenter på tur» : Marit Westby, tlf. 911 04 241
Barnerittet : Heidi Stenbock-Haakestad , tlf. 928 04 303 – heidi.haakestad@lton.no
Øvrig : Heidi Stenbock-Haakestad, tlf. 928 04 303 – heidi.haakestad@lton.no