Dette er 3. etappe – 2021

Etappe 3, Drammen – Norefjell, 151,3 km

For første gang avsluttes en etappe i LToN med en riktig fjellavslutning. 10 km fra Noresund til Norefjell Ski & Spa er en av de tøffeste asfalterte bakkene i hele Sør-Norge. Bakken har partier med over 17 prosents stigning, og dette er noe helt nytt for Norges eneste WorldTour-ritt på sykkel. Mye tyder på at sammendraget blir avgjort i denne stigningen.

Hele den tredje etappen har 2.746 meters klatring, men det aller meste kommer altså på de siste 10 kilometerne.
LToN begir seg også inn på jomfruelig terreng for rittets del. Fra starten i Drammen følger man Fv 283 vestover til Hokksund. Videre nordover på vestsiden av elva via Skotselv til Åmot, hvor man fortsetter nordover og gjør en runde før man passerer gjennom hoppmekkaet Vikersund og følger Fv 284 sydover tilbake til Åmot med Blåfarveværket og Koboltgruvene.
Her tar man nå av på Fv 287 og sykler nordvest gjennom Ole Einar Bjørndalens Simostranda og videre gjennom Prestfoss til Eidal. Her gjør man en nordlig sving og kommer til tettstedet Krøderen.
Videre langs sjøen med det samme navnet til Noresund der man starter den siste, brutale stigningen til målet ved Norefjell Ski & Spa, et av Skandinavias største fjellhoteller. Målet ligger på nesten 800 meters høyde.

”Dronning-etappen” som helt klart er den som kommer til å skille mest i årets ritt. Spenningen er stor hos lagene som sjelden møter slike avslutninger i damenes WorldTour.

I rekken av presentasjoner av våre vertskapskommuner er det nå klart for kommunene på strekningen Drammen – Norefjell :

Drammen – Norefjell
Kommunene Drammen, Modum, Sigdal og Krødsherad er alle nye bekjentskaper i forhold til Ladies Tour of Norway (LToN). Flere av kommunene har imidlertid gode erfaringer som vertskap for herrerittet, Tour of Norway. Drammen er i så henseende en populær både start – og målby som tradisjonelt skaper gode rammer for store internasjonale idrettsarrangement. Lørdag 14 august defilerer feltet ut av Drammen sentrum og dagen er ikke slutt før man har klatret til toppen av Norefjell. LTON vil for første gang ha en skikkelig bakkeavslutning på menyen, klatringen fra bunnen av Noresund og opp til toppen av Norefjell blir krevende og spektakulær for rytterne og vil gi flotte Tv bilder verden rundt. Lag og ryttere, med flere, kommer også til å bo på Norefjell Ski & Spa og får forhåpentligvis en fantatsisk opplevelse av norsk fjell og natur.

Vi tok en prat med, Ivar Blystad, Daglig leder i Visit Norefjell, om deres tanker og forventninger til årets arrangement og spesielt etappen opp til Norefjell.

Hva betyr det for kommunen/destinasjonen å få et World Tour ritt som Ladies Tour of Norway til kommunen?

Foto: Visit Norefjell

– Visit Norefjell og kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad gleder seg til å være vertskap for den fjerde etappen i Ladies Tour of Norway – klatreetappen. Vi tenker dette vil være med å skape oppmerksomhet rundt en region nært til Oslo med et variert tilbud av opplevelser. Deri et område med et variert tilbud til andre sykelister som har lyst til å komme på besøk.

Hvilke forventninger har dere til arrangementet i egen kommune/destinasjon?

– Vi forventer stor oppmerksomhet gjennom gode tv bilder og vi forventer et stort engasjement fra lokalbefolkningen som ønsker å være med og vise fram det beste regionen har å by på. Og så håper vi jo at jentene etter å ha fått igjen pusten oppe på Norefjell sier at denne etappen vil vi ha til neste år også!

Hva er det sykkelverden kan glede seg til å se frem til når de besøker kommunen/destinasjonen deres?

– Sykkelverden kan glede seg til en variert etappe som går gjennom flott natur fra lavland, langs elver og fjorder gjennom skog til bratte bakker og høyfjell, med avslutning opp en spektakulær fjellvei med utsikt over «hele» regionen. Vi håper de vil møte et engasjert sykkelpublikum som vil lage mini «Tour de France» stemning langs store deler av løypa – det er de som er det lokale vertskapet!

Videografikk for 3. etappe: